THÔNG BÁO V/v thời gian phát sách cho Sinh viên hệ chính quy trong Học kì III (Lấn 2)
THÔNG BÁO
V/v thời gian phát sách cho Sinh viên hệ chính quy trong Học kì III (học kì hè) 
Năm học 2019-2020 (Lần 2)
 
 
Viện Kỹ thuật thông báo kéo dài kế hoạch phát sách HK III như sau:
  • Thời gian nhận sách bổ sung: từ ngày thông báo đến hết ngày 15/08/2020
  • Buổi sáng: 8g00 đến 11g00
  • Buổi chiều: 14g00 đến 16g30
  • Buổi tối: 18g00 đến 19g00
  • Địa điểm : VP Viện - Phòng A-02.20 – Trụ sở chính
Thông tin thư ký phụ trách phát sách: Nguyễn Thị Tuyết Mai - 0943 614 219
 
Chú ý: Sau thời gian đã thông báo Viện sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giao nhận sách của HKIII của Sinh viên.
 
                                                                            VĂN PHÒNG VIỆN KỸ THUẬT
14585506