THÔNG BÁO V/v công bố lịch thi học kỳ 2-Đợt B và Học kỳ 3 năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
14585616