Thông báo về việc nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp của Sinh viên hệ Liên thông
1/ Địa điểm
- Sinh viên nộp trực tiếp Báo cáo thực tập về Văn phòng Viện khu E (E1-01.10).
- Gặp Cô Tuyết Mai.

2/ Thời gian
Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 28/9/2020.
- Buổi sáng: 8 giờ - 11 giờ
- Buổi chiều: 14 giờ - 16 giờ

3/ Lưu ý
- Sinh viên nộp trực tiếp và ký tên vào Bảng điểm.
- Báo cáo thực tập phải có chữ ký và nhận xét cho điểm của Giảng viên hướng dẫn.
14586035