THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2B & HK3, NĂM HỌC 2019-2020
THÔNG BÁO
NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2B VÀ HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2019-2020

 
Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt B và Học kỳ 3, năm học 2019-2020 của sinh viên đại học hệ chính quy như sau:
1. Áp dụng nhận đơn phúc khảo bài thi môn thuộc Viện quản lý và tổ chức chấm thi.
2. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020     
3. Thông tin nộp đơn:
Người nhận:  Cô Bảo Vy (Thư ký Viện Kỹ thuật HUTECH)
Địa điểm:       E1-01.08 – Văn phòng Viện Kỹ thuật HUTECH
Thời gian: Sáng: 8:00 -11:00
                       Chiều: 14:00 – 16:00
4. Lệ phí: 200.000đ/1 môn (Hai trăm ngàn đồng/1 môn xin phúc khảo).

Trân trọng./.
14586324