THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC_HỌC KỲ 1_NĂM HỌC 2020-2021 (Cập nhật 09.11.2020)
THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021
 
1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (10 tuần: từ ngày 19/10/2020 – 16/01/2021):
  • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày 19/10/2020 – 25/10/2020 (Theo lịch trong file đính kèm)
  • Thời gian thực hiện: Từ 25/010/2020 – 03/01/2021
  • Thời gian GVHD tổ chức bảo vệ đồ án môn học: Từ 04/01/2021 –16/01/2021
  • Thời gian GVHD nộp điểm về Viện: 18/01/2021-31/01/2021
2. Danh sách GVHD: Sinh viên xem file đính kèm

3. 
Lưu ý :
  • Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học : Phiếu giao đề tài  + Phiếu theo dõi tiến độ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo , và có đầy đủ chữ ký của GVHD).
  • Sinh viên ký tên nhận đề bài vào bảng điểm của Giảng viên.
  • Về việc xin phòng hướng dẫn và bảo vệ Đồ án môn họcGV (hoặc lớp trưởng) liên hệ xin phòng hướng dẫn & kiểm tra đánh giá báo cáo cuối kỳ (xin trước 02 ngày), gặp Cô. Nguyễn Thị Tuyết Mai (ĐT: 028.7101.2368) để hỗ trợ.
 
                                                                                    Viện Kỹ thuật Hutech
                                                                                             Viện trưởng
                                                                                                  (Đã ký)
                                                                             PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
14586337