Thông báo gặp mặt SV khóa 2017 - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (Cập nhật mới ngày 10/12/20)

THÔNG BÁO
Về việc triển khai, hướng dẫn đăng ký chọn hướng thực hiện tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2017 – Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
Học kỳ 2 năm học 2020-2021
(Cập nhật mới)
Nhằm phục vụ cho việc triển khai, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về việc đăng ký chọn hướng thực hiện tốt nghiệp cho sinh viên. Nay Viện kỹ thuật Hutech thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2017 đại học – ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, kế hoạch triển khai như sau:
1. Đối tượng tham dự:
Tất cả sinh viên đại học chính quy – khóa 2017 – ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
Số lượng: 600 sinh viên
2. Kế hoạch tiến độ thực hiện
Thời gian
Nội dungĐịa điểm
Thứ 5, ngày 10/12/2020
Lúc 8g00
 • Lãnh đạo Viện, trưởng ngành giới thiệu và tư vấn cho sinh viên về điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) và phân chia đợt học môn học thay thế ĐATN.
 • Lãnh đạo Viện, trưởng ngành giải đáp thắc của sinh viên.
 • Hướng dẫn sinh viên đăng ký chọn hướng thực hiện ĐATN (Đối với sinh viên đủ điều kiện theo danh sách).
 • Thông báo đợt thực tập tốt nghiệp đối với trường hợp SV học môn thay thế (hoặc thực hiện ĐATN)
Hội trường E3-05.01
Thứ 2, ngày 14/12/2020
 • Hạn chót sinh viên đăng ký chọn hướng thực hiện ĐATN (Đối với danh sách đủ điều kiện thực hiện ĐATN – DS điểm được chốt đến HK2 năm học 19-20).
Văn phòng Viện, khu E – Phòng E1-01.08
Thứ 3, ngày 15/12/2020
 • Viện tổng hợp danh sách và gởi về Phòng Đào tạo – Khảo thí.
 
Thứ 4, ngày 16/12/2020
 • Hạn chót BCS lớp nộp danh sách các thành viên trong lớp về Viện (gồm đầy đủ các thông tin: MSSV – Họ tên – Ngày sinh – Lớp – Số Điện thoại – Email)
SV gởi qua email sau:
dnm.loan@hutech.edu.vn
 
3. Trường hợp đăng ký học vượt
 • Đối với nhóm môn học thay thế ĐATN: SV có thể đăng ký theo kế hoạch của Nhà trường. Môn học sẽ diễn ra trong Hk2 năm học 2020-2021. Phòng ĐT-KT sẽ căn cứ trên danh sách đăng ký và đỗ dữ liệu vào thời khóa biểu.
 • Đối với môn Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên phải đạt từ 100 tín chỉ trở lên và điểm tích lũy >= 2.5. Sinh viên làm đơn đăng ký học phần bổ sung và nộp trực tiếp về văn phòng Viện khu E (Phòng E1-01.08) để được duyệt. Kế hoạch thực hiện sẽ theo kế hoạch chung của Viện, và sẽ được đăng trên web của Viện kỹ thuật. Hạn chót nộp đơn đến ngày 30/12/2020.
Lưu ý:
 • Sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký hướng thực hiện tốt nghiệp. SV phải tự lên Viện hoàn tất thủ tục đăng ký (không đăng ký dùm.
 • Phòng Đào tạo-Khảo thí sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký, và đổ dữ liệu môn học vào thời khóa biểu cá nhân của từng sinh viên. 
 
                 Lãnh đạo Viện Kỹ thuật
                                                                    Viện trưởng
                                                                     (Đã ký)
                PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương

 
14588717