V.KT - LỊCH THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2B NĂM HỌC 2020-2021
Viện Kỹ thuật HUTECH công bố lịch thi trực tuyến học kỳ 2B năm học 2020-2021 những học phần do Viện quản lý

Sinh viên có mong muốn xóa điểm I và nhận điểm I các môn học của học kỳ 2B năm học 2020-2021 (các môn do Viện quản lý theo danh sách file đính kèm bên dưới), điền thông tin theo file đính kèm và gửi email về cô Bảo Vy theo địa chỉ email: nb.vy@hutech.edu.vn

Lưu ý: 
- Sv lưu tên file như sau: MSSV_TÊN SV_ DANH SÁCH NHẬN/XÓA ĐIỂM I
- Tiêu đề khi gửi email: ĐĂNG KÝ XÓA/NHẬN ĐIỂM I HK2B NH 2020-2021_MSSV_TÊN SV
- Nội dung gửi email: ghi rõ thông tin SV, nội dung mong muốn và file Nhận/Xóa điểm I (theo file đính kèm)

Hạn chót nhận email: 17g00 ngày 15/07/2021

Đối với các học phần do Phòng Đào tạo - Khảo thí tổ chức thi (được hiển thị trên tài khoản cá nhân sinh viên) nếu có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển ca thi, sinh viên sẽ nộp Đơn xin nhận điểm I, Đơn xin thi để xóa điểm I và Đơn xin chuyển ca thi TẠI ĐÂY trong thời gian từ ngày 10/7 - 15/7/2021. 

Đối với các học phần do Khoa/Viện/Trung tâm tổ chức thi (không hiển thị trên tài khoản cá nhân sinh viên), sinh viên có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển ca thi vui lòng liên hệ Khoa/Viện/Trung tâm tổ chức thi để được hướng dẫn chi tiết.

Mọi chi tiết liên hệ cô Bảo Vy theo sđt: 0396 210 233

 
14592163