Thông báo kết quả các môn học đề xuất mở lớp theo yêu cầu - HK1 năm học 21-22
THÔNG BÁO

Kết quả các môn học mở lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2021-2022

 
Nhằm hỗ trợ sinh viên kịp tiến độ học tập, Viện kỹ thuật Hutech tạo link Google Form thống kế các môn học chuyên ngành (lý thuyết và đồ án) thuộc Viện kỹ thuật Hutech quản lý làm căn cứ đề xuất mở lớp theo yêu cầu cho SV trong HK1 năm học 2021-2022.
Danh sách các môn học đề xuất mở theo yêu cầu gồm:
TT Tên Môn học Mã MH - Số Tín chỉ Thời gian đề xuất học Hình thức học
1 Đồ án đo lường và điều khiển dùng máy tính 404116 - 1 TC   Đồ án (kế hoạch thực hiện sẽ đăng trên web Viện vào tuần thứ 3 của HK1A NH 21-22)
2 Đồ án hệ thống điện- điện tử trên ô tô AUT412 - 1 TC  
3 Đồ án thiết kế cơ khí trong công nghệ ô tô AUT421 – 1 TC  
4 Đồ án kỹ thuật điều khiển tự động CTR411 – 1 TC  
5 Đồ án cơ sở thiết kế máy JMET425 – 1TC  
6 Đồ án hệ thống cơ điện tử MET422 – 1TC  
7 Đồ án cơ sở thiết kế máy MET425 – 1TC  
8 Đo lường và điều khiển dùng máy tính 401032 – 3TC   Dạng đồ án (kế hoạch thực hiện sẽ đăng trên web Viện vào tuần thứ 3 của HK1A NH 21-22)
9 Máy thủy lực và khí nén AUT102 – 3TC  
10 Thiết bị xưởng và nhiên liệu, dầu mỡ AUT109 – 3TC  
11 Ngôn ngữ lập trình CMP105 – 3TC  
12 Thiết bị xưởng và nhiên liệu, dầu mỡ JAUT109 – 3TC  
13 Vật liệu mới JMET134 – 3TC  
14 Hệ thống cơ điện tử MET111 – 3TC  
15 Máy công cụ MET117 – 3TC  
16 Vật liệu mới MET134 – 3TC  
17 Thực tập tốt nghiệp nghành Công nghệ kỹ thuật ô tô AUT537 – 3TC   Thực tập tại DN(kế hoạch thực hiện sẽ đăng trên web Viện vào tuần thứ 3 của HK1A NH 21-22)
SV cần lưu ý, vì khi đi thực tập sẽ toàn thời gian ở cty, Viện sẽ không hỗ trợ cho việc học các môn học lý thuyết tại trường
18 Thực tập tốt nghiệp kỹ thuật điện tử, truyền thông ELC507 – 3TC  
19 Công nghệ chẩn đoán, sửa chữa và kiểm định ô tô AUT108 – 3TC Đợt A
Tối 2,6
Khu A/B
Lớp sẽ bị hủy, nếu số lượng đăng ký ít hơn 30SV
20 Động cơ đốt trong AUT103 – 3TC Đợt A
Lớp 1: Tối 2,6
Lớp 2: Tối 4,7
21 Kết cấu ô tô AUT135 – 3TC Đợt A
Tối 4,7
22 CAD CAP220 – 3TC Đợt A
Lý thuyết 15 tiết
Thực hành 60 tiết (học sau lý thuyết)
Tối 2,4,6
23 Cơ học máy MET101 – 3TC Đợt A
Chiều 2 (Tuần 1-8)
Chiều 7 (Tuần 5)
24 Cad trong kỹ thuật điện ELE236 – 3TC Đợt A
Lý thuyết 15 tiết
Thực hành 60 tiết (học sau lý thuyết)
Tối 2,4,6
25 Vẽ kỹ thuật CET134 – 3TC Đợt B
Tối 2,4
26 Phương tiện giao thông và nhiên liệu sạch AUT123 – 3TC Đợt B
Tối 3,6
27 Cơ học lý thuyết EGM104 – 3TC Đợt B
Tối 5,7
28 Kỹ thuật điện lạnh ELE115 – 3TC Đợt B
Tối 2,4
29 Quản Lí Dịch Vụ Ô Tô MAN136 – 3TC Đợt B
Tối 5,7
Lưu ý:
  • SV theo dõi thời khóa biểu tổng của Trường và đăng ký các môn học trên bằng hình thức đăng ký trực tuyến. Thời gian theo dõi và đăng ký các môn học trên từ 28/07/2021 đến 30/07/2021
  • Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí. Hình thức hủy đăng ký học phần qua email. Thời gian hủy đăng ký học phần từ 04/08/2021 đến 13/08/2021
  • Thời gian đóng học phí Hk1 năm học 21-22: Từ 04/08/2021 đến 16/08/2021. Hình thức đóng học phí qua ngân hàng
  • Viện rút đăng ký học phần sẽ thực hiện trong thời gian từ 06/09/2021 đến 26/09/21. Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại
14592251