THÔNG BÁO VĂN PHÒNG TRỰC TUYẾN - VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
Nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc của sinh viên trong mùa thi và công tác học vụ. Viện Kỹ thuât HUTECH triển khai cổng thông tin văn phòng Viện trực tuyến, cụ thể như sau:
- Đường link VP trực tuyến: https://meet.google.com/dad-zcry-irq
- Thời gian làm việc:
+ Thứ 2 đến thứ 6: 07g30 - 11g30, 13g30 - 16g30
+ Thứ 7: 07g30 - 11g30

Khi có thắc mắc sinh viên truy cập đường link vào và hỏi, thư ký Viện sẽ trả lời thắc mắc ngay sau đó

Mọi chi tiết liên hệ
Website: https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat
Email: khoa.cddt@hutech.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/hutech.vienkythuat


 
14592303