THÔNG BÁO TRIỂN KHAI HÌNH THỨC THAY THẾ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KHÓA 2017 – HỆ VIỆT NHẬT
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
 
THÔNG BÁO
TRIỂN KHAI HÌNH THỨC THAY THẾ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
KHÓA 2017 – HỆ VIỆT NHẬT
I./ Kế hoạch thực hiện
 • Từ ngày 10/8 đến 11/8: gặp mặt GVHD
 • Từ ngày 12/8 đến 29/8: thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ do GVHD giao
 • Từ ngày 30/8 đến 5/9: tham dự kỳ thi vấn đáp do GVHD tổ chức
 • Từ ngày 6/9 đến 10/9: GVHD nộp điểm (kèm đầy đủ minh chứng) về cho Văn phòng Viện
II./ Yêu cầu thực hiện
 1. Nhiệm vụ của GV:
 • GVHD chủ động giao nhiệm vụ cho SV (một số nhiệm vụ gợi ý sau):
             + Tìm hiểu quy trình sản xuất của xe ô tô, máy cơ khí, thiết bị tự động, …
             + Tìm hiểu về DN sản xuất xe cơ giới, thiết bị cơ khí, thiết bị tự động, …
            + Tìm hiểu quá trình vận hành của một thiết bị, một dòng xe, một sản phẩm cơ khí, một sản phẩm tự động, …
 • Tổ chức vấn đáp cho SV (GVHD tạo link google meet, gởi đường link và ngày giờ tổ chức thi vấn đáp về cho Văn phòng Viện. Hạn chót gởi đường link thi vấn đáp vào ngày 26/8)
 • Yêu cầu SV viết báo cáo (lưu định dạng PDF), bản trình chiếu PP  (tất cả minh chứng nộp về cho Văn phòng Viện sau ngày tổ chức vấn đáp 02 ngày)
 • Chấm điểm, nộp bảng điểm về cho Văn phòng Viện (Sau ngày tổ chức vấn đáp 02 ngày)
 • Cách tính điểm: Do GVHD quy định (lưu ý: Điểm chỉ được công nhận khi SV có đầy đủ file báo cáo PDF, file trình chiếu Power point, tham dự buổi thi vấn đáp do GVHD tổ chức)
     2. Nhiệm vụ của SV:
 • Tìm hiểu, thu thập thông tin, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GVHD
 • Hoàn thành bản báo cáo tiểu luận, file định dạng PDF
 • Hoàn thành bản trình chiếu Powerpoint
 • Tham dự buổi vấn đáp do GVHD tổ chức
Lưu ý:
 • Danh sách GVHD (xem file đính kèm).
 • Sinh viên đọc kỹ và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ
 • Mọi thông tin cần thiết liên hệ qua Cô Tuyết Mai (Email:ntt.mai@hutech.edu.vn)
                                                                                   
                                                                           Lãnh đạo Viện Kỹ thuật
                                                                                        (đã ký)
                                                                         Nguyễn Thanh Phương

 
14592482