THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ LỊCH THI PHỤ HK 2B VÀ HK 3 NH 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐH LIÊN THÔNG, ĐH VĂN BẰNG 2
- Sinh viên xem lịch thi tại: http://daotao.hutech.edu.vn/ , ghi nhớ tên học phần thi, ngày thi, giờ thi, mã phòng thi trực tuyến
Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham gia kỳ thi phụ chọn HK2 để xem lịch thi phụ học kỳ 2B

- Hướng dẫn thi học kỳ trực tuyến qua Google Classroom và Google Meet: https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-hutech/14592154-tips-sinh-vien-huong-dan-thi-hoc-ky-truc-tuyen-qua-google-classroom-va-google-meet

- Thời gian cho sinh viên nộp đơn đăng ký nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển ca thi
+  Đối với các học phần do phòng Đào tạo - Khảo thí xếp lịch thi và tổ chức thi (lịch thi thể hiện trên trang cá nhân của sinh viên), sinh viên dùng tài khoản trang web http://daotao.hutech.edu.vn/ để đăng nhập vào trang http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/ sau đó tiến hành nộp đơn bằng hình thức trực tuyến các trường hợp nhận điểm I, xóa điểm I, chuyển ca thi từ ngày 18/08/2021 đến hết ngày 25/08/2021
        * Sinh viên vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn chi tiết từng loại đơn/phiếu trước khi thực hiện. Nếu có thắc mắc về các thao tác thực hiện hoặc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo - Khảo thí theo số điện thoại: (028) 710 566 86
+  Đối với các học phần do Khoa/Viện/Trung tâm xếp lịch thi và tổ chức thi (không thể hiện lịch thi trên trang cá nhân của sinh viên), sinh viên có nhu cầu nhận điểm I, xóa điểm I, chuyển ca thi, vui lòng liên hệ trực tiếp Khoa/Viện/Trung tâm tổ chức thi để được hướng dẫn chi tiết
 
Viện Kỹ thuật công bố lịch thi các học phần do Viện quản lý: (sinh viên truy cập đường link bên dưới)
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/thong-bao/14593330-thong-bao-ve-lich-thi-hoc-ky-he-nam-hoc-2020-2021-va-mot-so-thong-tin-ho-tro-sinh-vien
14593404