THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021
THÔNG BÁO
V/v: NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, kế hoạch nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp (ĐATN) có một số thay đổi. Nay Viện kỹ thuật Hutech ban hành thông báo (thay thế cho các thông báo trước) về ĐATN trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 theo hình thus trực tuyến như sau:
1. Đối tượng: Tất cả sinh viên thực ĐATN tại học kỳ 2 năm học 2020 – 2021
2. Thời gian, hình thus, đường link nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp:
  • Thời gian nộp báo cáo ĐATN: Từ 30/08/2021 đến 05/09/2021
  • Hình thức nộp báo cáo ĐATN: Trực tuyến
  • Đường link nộp báo cáo ĐATN: https://forms.gle/ZiAsexL8FRHgMVaW7
  • Thời gian công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện phản biện: 16g00 ngày 08/09/2021 (trên Website Viện kỹ thuật)
3. Qui định thực hiện xác nhận báo cáo ĐATN  
  • Báo cáo đồ án (được tập hợp thành 01 file, định dạng .pdf) thực hiện theo biểu mẫu, hướng dẫn trình bày ĐATN theo quy định được đăng tại Website Viện kỹ thuật Hutech.
  • Báo cáo ĐATN phải được thông qua GVHD góp ý, phê duyệt cùng với “phiếu nhận xét, chấm điểm ĐATN của giảng viên hướng dẫn” => GVHD sẽ xác nhận qua email và gởi danh sách đề tài đủ điều kiện phản biện về cho Viện.
Lưu ý:
  • SV nộp báo cáo ĐATN đúng tiến độ đã thông báo (link nộp báo cáo sẽ khóa vào lúc 6g00 ngày 6/9/21), sau thời gian này Viện sẽ không nhận bất kỳ file báo cáo bổ sung nào của SV.
  • Trường hợp do ảnh hưởng của dịch bệnh phải ở các khu cách ly/ thực hiện giãn cách xã hội/… nên chưa hoàn thành báo cáo ĐATN đúng tiến độ thì làm “Đơn xin gia hạn nộp báo cáo ĐATN” (file đính kèm). Tuy nhiên, “Đơn xin gia hạn nộp báo cáo ĐATN” trước tiên phải được GVHD phê duyệt (Điều kiện để làm đơn xin gia hạn: tiến độ ĐATN phải đạt từ 50% trở lên, có sự kết nối với GVHD trong thời gian thực hiện ĐATN dựa vào xác nhận của GVHD) => chỉ giải quyết 01 lần duy nhất, thời gian nộp từ 30/08/21 đến hết ngày 5/9/21.
  • Đường link nộp đơn xin gia hạn (nộp trực tuyến): https://forms.gle/uwu2iSsAq7LbvSs58
  • Các mốc thời gian cho đợt bảo vệ tiếp theo:
      - Thời gian nộp báo cáo cho đợt bảo vệ tiếp theo : từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021
      - Thời gian phản biện : từ ngày 08/11/2021 đến 20/11/2021
      - Chuẩn bị sảnh chấm ĐATN & phòng bảo vệ HĐ : 25&26/11/2021
      - Ngày đánh giá ĐATN : 27&28/11/2021
       => Sau thời gian gia hạn trên, SV chưa hoàn thành ĐATN sẽ phải đăng ký thực hiện lại ĐATN tại HK2 năm học 21-22
14593732