Link Google Meet các lớp học trực tuyến HK1 đợt A - NH 2021-2022
Sinh viên xem link học trực tuyến các môn chuyên ngành tại Viện kỹ thuật trong HK1 đợt A năm học 2021-2022 (file đính kèm)
14594753