TB về V/v chuẩn bị cho buổi đánh giá ĐATN ngày 25/09/2021 & Nộp báo cáo ĐATN bản hoàn chỉnh sau khi đã bảo vệ
THÔNG BÁO
V/v chuẩn bị cho buổi đánh giá ĐATN ngày 25/09/2021
& Nộp báo cáo ĐATN bản hoàn chỉnh sau khi đã bảo vệ
 
1. Đối tượng: Sinh viên Hệ đại học chính quy các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ - điện từ, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Điện – Điện tử, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Y sinh đang thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp năm học 2020-2021 và bảo vệ đợt ngày 25/09/2021
2. Công tác chuẩn bị:
TT
Yêu cầu Nội dung chuẩn bị Ghi chú
Ngày bảo vệ Đồ án tốt nghiệp
1
Video giới thiệu về sản phẩm (3-6 phút)
 • Giới thiệu chủ đề, tên đề tài, giải pháp
 • Giới thiệu các thành viên trong nhóm
 • Giới thiệu cấu tạo các bộ phận, cụm chi tiết trên mô hình.
 • Thuyết minh trình tự vận hành mô hình, mô tả nguyên lý hoạt động.
 • Đánh giá nhận xét chất lượng hoạt động của mô hình và kết luận.
Mỗi nhóm sẽ có 15 phút trình bày, theo thứ tự HĐ (bao gồm cả trình chiếu Video và báo cáo)
2
File trình chiếu báo cáo ĐATN
 • File Powerpoint (tối đa 30 slide) – Thời gian trình bày 10 phút
Ngày nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp (bản hoàn chỉnh sau khi chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng)
Thời gian nộp: từ ngày 05/10/2021 – 08/10/2021
(Lưu ý: Trường hợp không nộp sẽ không được công nhận điểm bảo vệ)
Đối với Sinh viên:
1
Phiếu theo dõi tiến độ 01 bản file PDF, ghi đầy đủ tiến độ thực hiện, có đủ chữ ký các thành viên và nộp cho GVHD Nộp trực tiếp:
SV sẽ nộp tại Văn phòng Viện Kỹ tuật (có đầy đủ chữ ký của GV và các thành viên trong nhóm, ký vào danh sách hoàn thành ĐATN
 
Trường hợp nộp trực tuyến:
SV sẽ nộp qua mail cho GVHD => GVHD sẽ tổng hợp và nộp đầy đủ các file về cho Viện
2
File báo cáo ĐATN hoàn chỉnh (đã chỉnh sửa theo góp ý của thành viên HĐ đánh giá)
 • 01 bản báo cáo, định dạng PDF, nộp lại cho GVHD.
 • Bản nhận xét của Hội đồng
Lưu ý: File nhận xét của HĐ sẽ được úp lên drive của Viện kỹ thuật. Đường link sẽ chia sẽ cho đại diện 01 thành viên trong nhóm (vào ngày 30/09/2021)
3
Biểu mẫu xác nhận của GVHD (về việc SV đã hoàn thành việc chỉnh sửa ĐATN)
 • 01 bản PDF, có đầy đủ chữ ký các thành viên, chuyển cho GVHD ký xác nhận
Lưu ý: File biểu mẫu đính kèm trong thông báo
Đối với GVHD
11
Sau ngày bảo vệ, GVHD ký vào các phiếu sau cho SV:
 • Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện
 • Biên bản xác nhận hoàn thành chỉnh sửa ĐATN của SV
 • Ký vào trang bìa trong của cuốn báo cáo ĐATN
Trường hợp SV nộp trực tiếp => GV ký xác nhận đầy đủ các phiếu và chuyển cho SV nộp về Viện.
Trường hợp SV nộp trực tuyến => GVHD sẽ tổng hợp và nộp bản đầy đủ của SV về cho Viện.
 
 
 
 
 
 VIỆN TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thanh Phương
 
14595314