TB nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đã chỉnh sửa sau khi bảo vệ
THÔNG BÁO
V/V: Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đã chỉnh sửa sau khi bảo vệ

(Lưu ý: trường hợp không nộp sẽ không được công nhận điểm bảo vệ)

Nội dung các công việc cần hoàn thành sau buổi đánh giá ĐATN ngày 25/09/2021
Dành cho sinh viên
TTNội dungThời gian
1SV nộp phiếu theo dõi tiến độ (ghi đầy đủ thông tin tiến độ thực hiện, có đầy đủ chữ ký của các thành viên
 
Cách đặt tên file phiếu theo dõi tiến độ theo cú pháp:
“Mã đề tài – phiếu theo dõi tiến độ”
01 bảnNộp file mềm cho GVHD (Nộp file word)Thời gian nộp cho GVHD:
từ 29/09/2021 – 06/10/2021
2SV nộp báo cáo ĐATN đã chỉnh sữa theo góp ý của HĐ
 
Cách đặt tên file ĐATN theo cú pháp:
“Mã đề tài – báo cáo ĐATN”
02 bảnNộp file mềm đã chỉnh sữa cho GVHD (01 file word + 01 file PDF)
3Biểu mẫu xác nhận hoàn thành báo cáo ĐATN theo góp ý của HĐ (ghi đầy đủ thông tin chỉnh sửa, có đầy đủ chữ ký của các thành viên)
 
Cách đặt tên file biểu mẫu xác nhận chỉnh sữa báo cáo theo cú pháp:
“Mã đề tài – phiếu chỉnh sửa báo cáo ĐATN”
 
01 bảnNộp file mềm cho GVHD (Nộp file word)
Lưu ý:
  • SV nén tất cả các file lại và gởi cho GVHD. Cách đặt tên file nén theo cú pháp: “Mã đề tài_Họ tên GVHD” => Ví dụ: 01 - Nguyen Van A
  • Nội dung chỉnh sữa ĐATN sẽ được chia sẽ qua drive cho SV
  • Vì tình hình dịch bệnh, trước mắt SV sẽ nộp trực tuyến cho GVHD
  • Sau khi trường hoạt động và SV quay trở lại học, SV sẽ nộp cuốn báo cáo ĐATN đã chỉnh sửa (bản cứng) + Phiếu theo dõi tiến độ + Phiếu xác nhận hoàn chỉnh ĐATN đã chỉnh sửa theo góp ý của HĐ (có đầy đủ chữ ký của các thành viên và của GVHD) về Văn phòng Viện.
  • Các bạn phải nộp đầy đủ mới được nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc công nhận các điểm của các môn học còn lại.
14597034