Thông báo kết quả đăng ký lớp theo yêu cầu trong HK1B
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH

THÔNG BÁO
Về: Kết quả đăng ký lớp học theo yêu cầu trong Hk1B năm học 21-22

Đây là kết quả sau khi khảo sát nhu cầu đăng ký mở lớp học theo yêu cầu trong Hk1 năm học 21-22.

Sinh viên xem danh sách đính kèm.

Một số điểm cần lưu ý:

 
- Thời gian nộp biên lai học phí các môn học được mở lớp theo yêu cầu: đến hết ngày 15/10/2021
- Link nộp biên lai học phí dành cho các môn học đủ điều kiện mở lớp: https://forms.gle/2LnJrMKiNS2ytzkF6
- Thời gian Viện chuyển hồ sơ về Phòng đào tạo để tạo lớp học: 17/10/2021
- Nội dung ghi trong biên lai ghi theo cú pháp: "Họ tên SV -  mã SV - Tên môn học đăng ký"
- SV không nộp biên lai về Viện sẽ không có tên trong danh sách môn học
- Trường hợp biên lai nộp về Viện ít hơn 30 SV (Đối với lớp lý thuyết): lớp học sẽ bị hủy
 
14597469