V.KT_THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021-2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KỸ THUẬT HUTECHĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/TB-V.KT  
               
Tp.HCM, ngày 05  tháng 10 năm 2021
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HỌC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021 – 2022
Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 1 đợt A năm học 2021-2022 đối với các học phần thuộc đơn vị quản lý, như sau:
1. Hình thức thi: Trực tuyến
2. Thời gian công bố lịch thi:
  • Lịch thi học kỳ 1 đợt A sẽ được công bố trên Website Viện Kỹ thuật HUTECH vào ngày 14/11/2021.
  • Sinh viên lịch thi cá nhân đối với môn của Viện tại: https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat
3. Thời gian cho sinh viên nộp đơn đăng ký nhận điểm I, xóa điểm I đối với các học phần thuộc Viện quản lý:
  • Thời gian đăng ký xóa điểm I: 15/10/2021 – 22/10/2021
  • Link đăng ký Xóa điểm I, nhận điểm I, Kỳ thi phụ khi gặp sự cố trong quá trình thi:  https://forms.gle/f36bXBEQUa6VRjm76
4. Lưu ý:
  • Sinh viên đổi tên trước khi thi: 4 Số cuối MSSV_ Họ và tên SV
  • Trong quá trình thi nếu gặp sự cố liên hệ giảng viên giảng dạy để được hỗ trợ.
  
VIỆN TRƯỞNG
 (đã ký)
  
PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
 
 
14597637