Sinh viên HUTECH đăng ký học phần Quốc phòng và Giáo dục thể chất Học kỳ 1B từ ngày 12/10
Theo kế hoạch, Học kỳ 1B của năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu từ 15/11. Phòng Đào tạo - Khảo thí Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến các bạn sinh viên thời gian đăng ký học phần Quốc phòng - an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1,2,3 trong học kỳ này.
 

Sinh viên bắt đầu đăng ký học phần Quốc phòng - an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1,2,3 từ 12/10 tới
 
Theo đó, học phần Quốc phòng - an ninh 3 và Giáo dục thể chất 1,2,3 sẽ học theo hình thức trực tuyến trong Học kỳ 1B. Thời gian đăng ký học phần sẽ kéo dài từ 12/10 - 24/10.
 
Hình thức đăng ký học phần
 
Nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo diễn ra đúng tiến bộ cũng như để sinh viên có thể học tập, hoàn thành học phần Quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất trong thời gian dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp, sinh viên có thể đăng ký học phần theo các cách thức sau:
 
 • Trường hợp đăng ký mới, sinh viên cần nộp đơn qua website: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/  (đính kèm biên lai học phí).
 • Trường hợp chuyển từ nhóm học phần đã đăng ký sang nhóm học phần đào tạo theo hình thức trực tuyến sinh viên tải, điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn “Biểu mẫu 01” (đính kèm bên dưới) và nộp TẠI ĐÂY.
 • Trường hợp chuyển đổi học phần đăng ký (Bóng chuyền 3 hoặc Bóng rổ 3) sang học phần tự chọn mới theo hình thức trực tuyến (Vovinam 3 hoặc Thể hình - Thẩm mỹ 3) sinh viên tải, điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn “Biểu mẫu 02” (đính kèm bên dưới), đóng học phí chênh lệch (nếu có) và nộp TẠI ĐÂY.
Học kỳ 1B, sinh viên HUTECH sẽ học học phần Quốc phòng - an ninh và Giáo dục thể chất trực tuyến
 
Danh sách các học phần mở bổ sung
a.
Dành cho sinh viên đăng ký học phần mới hoặc chuyển nhóm cùng học phần:

 
STTMã HPTên HPGhi chú
1NDF206Quốc phòng và an ninh 3 (Nhóm B01)Dành cho SV từ khóa 2017 trở về trước
2PHT313Vovinam 1 (Nhóm B01, B02) 
3PHT314Vovinam 2 (Nhóm B01, B02)Dành cho SV đã học học phần Vovinam 1 (PHT313)
4PHT315Vovinam 3 (Nhóm B01, B02)Dành cho SV đã học học phần
 • Vovinam 1 (PHT313)
 • Vovinam 2 (PHT314)
5PHT310Thể hình - Thẩm mỹ 1 (Nhóm B01, B02) 
6PHT311Thể hình - Thẩm mỹ 2 (Nhóm B01, B02)Dành cho SV đã học học phần Thể hình - Thẩm mỹ 1 (PHT310)
7PHT312
Thể hình - Thẩm mỹ 3 (Nhóm B01, B02)
Dành cho SV đã học học phần
 • Thể hình - Thẩm mỹ 1 (PHT310) 
 • Thể hình - Thẩm mỹ 2 (PHT311)

b. Dành cho sinh viên có nhu cầu chuyển nhóm khác tên học phần:
 
STTMã HPTên HPGhi chú
1PHT315Vovinam 3 (Nhóm D01, D02)
Dành cho SV đã học và đạt 1 trong 2 nhóm học phần sau:
 • Nhóm 1: Bóng chuyền 1 (PHT304) và Bóng chuyền 2 (PHT305)
 • Nhóm 2: Bóng rổ 1 (PHT307) và Bóng rổ 2 (PHT308)
2PHT312Thể hình - Thẩm mỹ 3 (Nhóm D01, D02)
Dành cho SV đã học và đạt 1 trong 2 nhóm học phần sau:
 • Nhóm 1: Bóng chuyền 1 (PHT304) và Bóng chuyền 2 (PHT305)
 • Nhóm 2: Bóng rổ 1 (PHT307) và Bóng rổ 2 (PHT308)

>>> Ngày 27/10/2021, Phòng Đào tạo - Khảo thí sẽ thông báo kết quả đăng ký (các học phần được mở theo hình thức trực tuyến) tại website: http://daotao.hutech.edu.vn, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân để xem kết quả.
 
>>> Ngày 01/11/2021, sinh viên xem được thời khóa biểu (kèm link lớp học trực tuyến) trên website sinhvien.hutech.edu.vn và trên ứng dụng e-HUTECH trong trường hợp lớp học phần được mở.

 
Trong thời gian đăng ký học phần, sinh viên cần tư vấn, hỗ trợ đăng ký, vui lòng liên hệ tại:
Phòng Đào tạo - Khảo thí

Địa chỉ: http://daotao.hutech.edu.vn/; http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/.
Hotline: (028) 3 5120 782

Phòng Truyền thông
14597658