V.KT_THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 1 ĐỢT A NĂM HỌC 2021-2022 VÀ ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM I/XÓA ĐIỂM I (lịch thi cập nhật 02/11/2021)
Viện Kỹ thuật HUTECH công bố lịch thi trực tuyến học kỳ 1 ĐỢT A năm học 2021-2022 (những học phần do Viện quản lý).
Sinh viên có mong muốn xóa điểm I (các môn do Viện quản lý theo danh sách file đính kèm bên dưới), đăng ký tại đường link: https://forms.gle/gHP5rg2nJkYxfk7v9, thời gian đăng ký chậm nhất ngày 22/10/2021
Sinh viên mong muốn nhận điểm I (các môn do Viện quản lý theo danh sách file đính kèm bên dưới) trong học kỳ 1A năm học 2021-2022, đăng ký tại đường link: https://forms.gle/gHP5rg2nJkYxfk7v9
Sinh viên gặp sự cố trong quá trình thi:
  • Đối với học phần Viện quản lý: Sinh viên liên hệ GV giảng dạy để được hỗ trợ hoặc liên hệ về Viện.
  • Đối với học phần không phải Viện quản lý: sinh viên liên hệ đơn vị quản lý môn học hoặc gửi mail về địa chỉ: lichthi@hutech.edu.vn (đối với học phần do P.ĐT-KT tổ chức thi)
Mọi chi tiết liên hệ cô Bảo Vy theo sđt: 0396 210 233
14597688