Khảo sát ý kiến sinh viên về nhu cầu học các môn thực hành (trong HK1B năm học 2021-2022)

Sinh viên thực hiện khảo sát vui lòng đọc kỹ thông báo này!

1. Thời gian thực hiện khảo sát: đến hết
ngày 31/10/2021 (đường link sẽ khóa, và Viện chỉ giải quyết cho các trường hợp SV có tham gia khảo sát)

2. Đối tượng khảo sát: tất cả SV
có TKB môn học Thực hành trong HK1 năm học 21-22

3. Thời gian công bố kết quả: ngày 04/11/2021 
trên website Viện (gồm DSSV đăng ký)

4. Lưu ý:

-  Danh sách các môn học sẽ triển khai (theo nguyện vọng của SV) và lịch học chính thức sẽ đăng trên trang
website Viện khi được Trường phê duyệtchia sẽ đường link qua email cho SV xác nhận trước khi mở lớp.

-  Mỗi SV chỉ thực hiện
ĐĂNG KÝ 1 LẦN.

Link thực hiện khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICr6LUG5-7S9tZmvw5wb4lISISlXKX4w__GtHhKeEd0K1mg/viewform
14597848