TB kế hoạch thực hiện Đồ án Tốt nghiệp Hk2 năm học 21-22
THÔNG BÁO
V/V: Thực hiện Đồ án tốt nghiệp Hk2 năm học 21-22

Theo kế hoạch giảng dạy Hk2 năm học 21-22, Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) được triển khai như sau:
1. Nhóm ngành thực hiện Đồ án tốt nghiệp:
- Ngành kỹ thuật Cơ khí
- Ngành kỹ thuật Cơ, điện tử
- Ngành kỹ thuật Y sinh
- Ngành kỹ thuật Điện
- Ngành kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa
- Ngành kỹ thuật Điện tử Viễn thông

2. Nhóm ngành thực hiện Đồ án tốt nghiệp (hoặc học 04 môn thay thế)
- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô:
 
1. Điều kiện để thực hiện ĐATN:
  • Số tín chỉ >=100, điểm trung bình tích lũy >=2.5
  • SV xem danh sách tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyEY8p_hVysPCjyvAcHs7Do3WptkDMzd/edit?usp=sharing&ouid=107819400032362225945&rtpof=true&sd=true
2. ​Nhóm SV đủ điều kiện thực hiện ĐATN:
  • Trường hợp SV có nguyện vọng đăng ký thực hiện ĐATN, khảo sát qua Google form và chọn thực hiện ĐaTN
  • Trường hợp SV không có nguyện vọng thực hiện ĐATN, cũng tham gia khảo sát qua Google form và chọn mục học 04 môn thay thế
  • Đường link khảo sát:  https://forms.gle/7WkpUy6tP6EZYYfy6 (Thời gian đăng ký đến hết ngày 27/12/2021 - Sau thời gian trên đường link sẽ khóa)
3. ​Nhóm SV chưa đủ điều kiện thực hiện ĐATN:
  • Sẽ học 04 môn học thay thế
  • Trường hợp SV có nguyện vọng thực hiện ĐATN, SV làm đơn đăng ký (file đính kèm) và nộp qua Link sau đây: https://forms.gle/zfSJcUK6VAurwQsL9. => Thời gian nộp và đăng ký đến hết ngày 27/12/2021 (Sau thời gian trên đường link sẽ khóa)
 
​3. Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp: xem file đính kèm
Sinh viên có thể thực hiện đề tài cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 03SV/ nhóm đề tài)
Số lượng đề tài GVHD có thể hướng dẫn (Sinh viên xem danh sách GVHD công bố trên web Viện vào ngày 15/02/2022)

4. Danh sách sinh viên khóa 2018 đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp (File đính kèm) 

 
14598874