TB triển khai học phần thực tập tốt nghiệp_Đợt 1_Học kỳ 2A
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – SINH VIÊN KHÓA 2018
ĐỢT 1 - HỌC KỲ 2A – NĂM HỌC 2020-2021
 
Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2 - năm học 2021-2022 học phần “Thực tập tốt nghiệp” - đợt 1 của sinh viên khóa 2018 sẽ triển khai như sau:
 

    1. Đối tượng sinh viên thực hiện (xem file đính kèm)
- Sinh viên Khóa 2018 các ngành của Viện Kỹ thuật HUTECH (Viện):
  • Kỹ thuật điện, điện tử (DDC)
  • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (DTD)
  • Kỹ thuật điện tử, viễn thông (DDT)
  • Kỹ thuật cơ khí (DCK)
  • Kỹ thuật cơ điện tử (DCT)
  • Kỹ thuật y sinh (DYS)
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô (DOT: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3) và SV đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp.
- Sinh viên Khóa 2018 các ngành Kỹ thuật - Hệ chuẩn Nhật Bản (VJIT)

   2. Thời gian thực hiện

   
      3. Lưu ý


     -   Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (Viện kỹ thuật) thực hiện đồ án tốt nghiệp sẽ mặc định thực tập tốt nghiệp ở HK2A (Đợt 1), do đó SV liên hệ với GVHD thực hiện các thủ tục theo thông báo này.

    -  Sinh viên đăng ký GGT đúng thời gian, theo link sau: https://forms.gle/xPNjdzAsjP2pUBE5A
 
    -  Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp SV xem tại website Viện kỹ thuật phần biểu mẫu: https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14562892-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep
 
    -  Sinh viên nộp ĐCTT trực tiếp đến GVHD ký duyệt (Viện sẽ xác nhận sau khi SV nộp Báo cáo thực tập TN hoàn chỉnh).
 
    -  Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp do Viện phân công nên sẽ không thay đổi.
 
    -  GGT sinh viên "PHẢI" photo trước khi nộp bản gốc tại Doanh nghiệp, bản photo sẽ đóng vào cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 
    -  Sinh viên không có tên trong Danh sách đính kèm liên hệ VP  Viện Kỹ thuật (E1-01.08) hoặc liên hệ SĐT VP Viện: (028) 7 101 2368 gặp Cô Tuyết Mai để được hỗ trợ.


                                                                                                   Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021
                                                                                     VIỆN KỸ THUẬT HUTECH

14598942