Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 1B, lịch thi phụ học kỳ 1A năm học 2021-2022 và các lịch thi phụ trong năm học 2020-2021 đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy,ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm và Mẫu giấy thi trực tuyến 2021 - 2022!
 
14598945