Tb triển khai tập huấn "Trình bày bản vẽ cơ khí theo TCVN" dành cho SV thực hiện Đồ án tốt nghiệp trong HK2 NH 21-22
THÔNG BÁO

TẬP HUẤN "TRÌNH BÀY BẢN VẼ CƠ KHÍ THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN)"

Kịp thời hỗ trợ và giúp sinh viên cũng cố kiến thức trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Viện kỹ thuật tổ chức tập huấn "Trình bày bản vẽ cơ khí theo TCVN" dành cho tất cả sinh viên đang thực hiện Đồ án tốt nghiệp trong Hk2 năm học 2021-2022.

- Đối tượng đăng ký tập huấn: tất cả sinh viên đang thực hiện Đồ án tốt nghiệp trong HK2 năm học 2021-2022
- Link đăng ký: 
https://forms.gle/t3fHvXoScT5quohF6
- Thời hạn đăng ký tập huấn: đến 11g30, ngày 28 tháng 05 năm 2022


- Thời gian tập huấn: Thứ 6, ngày 03 tháng 06 năm 2022 - lúc 8g00
- Địa điểm tập huấn: E1-03.14
- Giảng viên tập huấn: ThS. Lê Hồng Hiệu

=> Yêu cầu buổi tập huấn: Sinh viên có mặt đúng giờ, đeo thẻ SV, đem theo máy tính (laptop) cá nhân
14601830