SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học và cảnh báo học tập Lưu ý: sinh viên phản hồi thông tin từ ngày thông báo đến hết ngày 09/09/2011
Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học và cảnh báo học tập Lưu ý: sinh viên phản hồi thông tin từ ngày thông báo đến hết ngày 09/09/2011
Danh sách lớp liên thông nộp chứng chỉ điều kiện đến ngày 26/8/11 Sinh viên kiểm tra việc nhập liệu có gì sai sót không. File đính kèm gồm 2 sheets: 1 sheet tin học và 1 sheet anh văn.
TB về việc đăng ký môn học không có trong HK1 NH10-11 và đối với SV khóa cũ nợ môn chưa ra trường Áp dụng cho sinh viên khóa cũ chưa ra trường, sinh viên năm cuối, sinh viên các khóa không còn môn học tương tự ở khóa sau do thay đổi chương trình đào tạo.
TB NGÀY NỘP QUYỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K06 VHVL-ĐỢT 2 CÁC SINH VIÊN ĐẾN VP KHOA NHẬN LẠI TỜ NHIỆM VỤ ĐATN.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC