SINH VIÊN - THÔNG BÁO
TB về việc nộp ĐATN - Khóa 2015 ĐHCQ - HK2 năm học 18-19 THÔNG BÁO V/v: Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp hk2 năm học 18-19 Khóa 2015 (ĐHCQ)   1.      Thời gian nộp báo cáo Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) 15DOT: Sáng 20/08/19 - Từ 8g00 đến 11g00...
TB kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk1 năm học 1920 THÔNG BÁO Về kết quả mở lớp theo yêu cầu HK1 năm học 2019-2020     Sinh viên xem kỹ danh sách các môn học được mở.
DSGV phản biện ĐATN thiết kế dự án 3 - Khóa 2015 hệ VJIT Sinh viên xem danh sách GVPB (file đính kèm) Thường xuyên cập nhật và xem thông báo trên Web Ngày hội đồng đánh giá : thứ 7, ngày 03/08/2019 (cả ngày)
TB về việc mở lớp theo yêu cầu - HK2 năm học 2019:2020 THÔNG BÁO V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2019-2020    Hiện tại nhu cầu đăng ký mở lớp theo yêu cầu của Sinh viên khá nhiều. Nay Viện Kỹ Thuật Hutech tiếp nhận đơn đăng ký mở lớp...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC - HỌC KỲ HÈ NĂM 2018 - 2019 Sinh viên thực hiện đồ án môn học trong học kỳ hè (2018 - 2019) lưu ý các mốc thời gian sau: Thời gian thực hiện: 15/07/2019 - 25/08/2019 Thời gian bảo vệ đồ án: 26/08/2019 - 01/09/2019 Thời gian nộp điểm về...
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC-THẦY NGUYỄN THANH PHƯƠNG THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC-THẦY NGUYỄN THANH PHƯƠNG Sinh viên bảo vệ đồ án môn Đồ án kỹ thuật điều khiển tự động - bảo vệ ngày 09/07/2019 tại VP Viện Kỹ thuật HUTECH - Khu công nghệ cao Quận 9
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC