SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Thông báo v/v sinh viên đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 6/2018 Đính kèm: Thong bao 1576-TB-DKC Sinh vien dang ky tham du Le trao bang thang 06-2018.pdf...
TB V/v đăng ký tham dự lễ phát bằng Tốt nghiệp - Đợt ngày 11.03.2018 THÔNG BÁO V.V: Đăng ký tham dự lễ phát bằng TN đợt 11.03.2018   Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp và được xét TN đợt tháng 11,12/2017 & 01/2018 Thời gian đăng ký : Từ ngày 05/03/2018 ->...
Thông báo 3356/TB-ĐKC về việc đăng ký tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 Đính kèm: Thong bao 3355-TB-DKC to chuc Le be giang va trao bang tot nghiep thang 12-2017.doc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC