SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 03/04/2021 Dành cho đợt xét tháng 11,12/2020 và tháng 01/2021
TB V/v KIỂM TRA THÔNG TIN XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA 2016 Hiện tại đã có thông tin Xét Tốt nghiệp khóa 2016 hệ Đại học chính quy Sinh viên kiểm tra thông tin dự kiến xét tốt nghiệp (Đợt tháng 10/2020) TẠI ĐÂY   Nếu có thắc mắc, sinh viên vui...
THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2020 Lưu ý: Sinh viên phải thực hiện Khảo sát online theo hướng dẫn (flie đính kèm) để được nhận lễ phục.
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIÊP NGÀY 20/06/2020 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo kế hoạch tổ chức Lễ  trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng và liên thông các khóa được xét đợt tháng 11, 12 năm 2019 theo lịch, cụ thể như...
THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt Tháng 03/2020 Lưu ý: Sinh viên tìm hiểu Quy trình đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và Hướng dẫn phần mềm khảo sát theo file đính kèm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC