TB V/v đăng ký tham dự lễ phát bằng Tốt nghiệp - Đợt ngày 11.03.2018
THÔNG BÁO
V.V: Đăng ký tham dự lễ phát bằng TN đợt 11.03.2018
 
  • Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp và được xét TN đợt tháng 11,12/2017 & 01/2018
  • Thời gian đăng ký : Từ ngày 05/03/2018 -> 09/03/2018
                    => Bước 1 - Đóng lệ phí tham dự lễ  : Phòng tài chính

                   => Bước  2 - Đăng ký tham dự lễ       : Văn Phòng Viện Kỹ Thuật Hutech
  • Địa điểm làm lễ : Phòng A08.20 (475A, Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Tp.HCM)
  • Ngày làm lễ phát bằng : Sáng chủ nhật, ngày 11/03/2018 lúc 7g30

Ghi chú: Sinh viên có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự khi tham dự lễ (Sinh viên xem quy trình đính kèm)
14569015