THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp Đợt Tháng 03/2020

Lưu ý: Sinh viên tìm hiểu Quy trình đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và Hướng dẫn phần mềm khảo sát theo file đính kèm
14584361