THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2020


Lưu ý: Sinh viên phải thực hiện Khảo sát online theo hướng dẫn (flie đính kèm) để được nhận lễ phục.
14584652