MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM TẠI DOOSAN VINA
CHƯƠNG TRÌNH: MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM TẠI DOOSAN VINA

NỘI DUNG: THAM QUAN VÀ TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY DOOSAN VINA

THỜI GIAN: THỨ 6, NGÀY 17/01/2020 (23/THÁNG CHẠP ÂM LỊCH)
ĐỐI TƯỢNG SV: NĂM 3, NĂM 4 - VIỆN KỸ THUẬT HUTECH (SV SINH SỐNG, HỘ KHẨU QUẢNG NAM - QUẢNG NGÃI)


PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN:
   + LƯỢT ĐI: ĐÓN SV TỪ ĐIỂM TẬP TRUNG - ĐẾN CÔNG TY DOOSAN
   + LƯỢT VỀ: ĐƯA SV TỪ CÔNG TY DOOSAN - ĐẾN ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG
SỐ LƯỢNG: KHÔNG GIỚI HẠN


Thông tin Sinh viên cần cung cấp trong google form đăng ký:

Nhấp vào Form đăng ký tại đây
         [1] Họ tên SV
        [2] MSSV
        [3] Lớp
        [4] Ngành
        [5] Địa chỉ
        [6] Quê quán
        [7] Email
        [8] Số ĐT liên hệ
Thời hạn đăng ký: trước ngày 04/01/2020


Thông tin liên hệ: 
Ms. Nguyễn Hoài Linh: 0336.522.339 ; email: linh.nguyenhoai@doosan.vn
Phòng Nhân sự Cty DOOSAN

- VKT HUTECH - Công ty DOOSAN - thông báo - 02/01/2020 -
14581048