[TUYỂN DỤNG] CÔNG TY HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI (NEW OCEAN)

Hồ sơ ứng tuyển nộp về VP Viện Kỹ Thuật HUTECH
Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Hoài Nhân - Phó Viện Trưởng
Sđt: 0938158094 - Email: nh.nhan@hutech.edu.vn
14583414