[TUYỂN DỤNG T7/2021]_CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Thông tin liên hệ:
Liên hệ: Nguyễn Thị Tường Vi_ Recruitment Manager 
Số điện thoại: 0938.118.927
Email: Vinguyen@tanigawa.com.vn
Office: 303/23 Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Hồ Chí Minh


[TUYỂN DỤNG T7/2021]_CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN 11
14592074