CÔNG TY CƠ KHÍ DUY KHANH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Điều kiện tốt cho sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc hoặc muốn học hỏi tay nghề, quy trình công việc, Công ty Cơ khí Duy Khanh tuyển thực tập sinh
 - Yêu cầu: Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang học sắp tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Điện - điện tử, Cơ khí chế tạo,...
 - Thông tin chi tiết liên hệ Bộ phận tuyển dụng công ty
SĐT: 028 3865 0265
Email: duykhanh@duykhanh.com
Website: https://duykhanh.com/

 

 
 
14597479