Vinfast Bình Phước tuyển dụng nhiều vị trị hấp dẫn
Tiếp nối thành công của Honda Ô tô tại Bình Phước. Tập đoàn Hòa Bình Minh sắp sửa khai trương Vinfast Bình Phước và chào đón các thành viên mới.
MẠNH DẠN NẮM BẮT CƠ HỘI VÌ ĐÂY LÀ LÚC BẠN THỂ HIỆN NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM VÀ TRAO DỒI KIẾN THỨC ĐỂ CÙNG KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP MỚI Ở LĨNH VỰC Ô TÔ
#1_HÀNH_CHÍNH_KINH_DOANH_SALES_ADMIN
#2_TƯ_VẤN_BÁN_HÀNG
#3_NHÂN_VIÊN_MARKETING
#4_KẾ_TOÁN_TỔNG_HỢP
#5_CỐ_VẤN_DỊCH_VỤ
#6_NHÂN_VIÊN_PHỤ_TÙNG
#7_KỸ_THUẬT_VIÊN_SỬA_CHỮA_CHUNG
#8_KỸ_THUẬT_VIÊN_BẢO_DƯỠNG_NHANH
#9_KỸ_THUẬT_VIÊN_SƠN
#10_KỸ_THUẬT_VIÊN_GÒ_ĐỒNG
 
14598225