Tuyển chọn nhân sự vào BCH Đoàn- Hội khoa nhiệm kỳ 2017-2019

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn-Hội khoa sắp tới, bầu cử thành viên vào Ban chấp hành Đoàn-Hội khoa nhiệm kỳ 2017-2019. Nay Ban chủ nhiệm khoa thông báo đến toàn thể sinh viên khoa Cơ –Điện –Điện Tử về việc tuyển chọn nhân sự mới để ứng cử vào BCH nhằm cùng xây dựng và phát triển các hoạt động, phong trào để Khoa ngày càng vững mạnh.


I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Sinh viên các khóa 14, 15, 16 khoa CĐĐT
- Điểm trung bình tích lũy từ 2.2 trở lên (Đối với khóa 2016 sẽ căn cứ vào điểm đầu vào từ 16đ trở lên)
- Điểm rèn luyện xếp từ loại khá trở lên

- Có niềm đam mê, yêu thích với công việc, hoạt động Đoàn TN, Hội SV.

- Nhiệt tình, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của tổ chức.

- Có khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hợp lý ở cường độ cao.

- Có tinh thần đoàn kết, khả năng tiếp thu, nắm bắt công việc tốt.

II. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC ỨNG VIÊN ĐƯỢC CHỌN

1.Quyền lợi

- Có cơ hội tham gia tổ chức các sự kiện, chương trình của BCH Đoàn TN, Hội SV.

- Được trang bị, trau dồi kinh nghiệm về tổ chức chương trình cũng như các kỹ năng về quản lý và lãnh đạo.

- Giao lưu và mở rộng các mối quan hệ trong và ngoài trường.

2.Nghĩa vụ

- Đảm bảo đạt kết quả học tập tốt.

- Chịu sự phân công, lãnh đạo của tổ chức.

- Tích cực, chủ động cống hiến, tham gia nhiệt tình các hoạt động do Đoàn TN, Hội SV tổ chức.

- Giữ đúng tác phong người Đoàn viên mẫu mực, không làm ảnh hưởng đến uy tín của và hình ảnh của Đoàn TN, Hội SV trường.

III. CÁC THỨC THAM GIA ỨNG CỬ
Sinh viên có nguyện vọng tham gia gửi đơn ứng cử (file đính kèm) cả bản cứng và bản mềm trước chậm nhất đến hết ngày 13/12/2016:
+ Bản mềm gửi qua địa chỉ mail:
hoangthuong.hutech@gmail.com.
+ Bản cứng nộp trực tiếp tại VP Khoa 

- Thời gian phỏng vấn: Ca 5 ngày 16/12/2016 tại Văn phòng khoa A-02.20.

Ban chủ nhiệm khoa thông báo

 

14565499


Banner Tư vấn trực tuyến