WEBSITE ĐOÀN - HỘI VÀ NHỮNG BƯỚC TIẾN
Nhằm để các bạn sinh viên có thái độ học tập tốt hơn, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả học tập của các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường, thực hiện tốt công tác chăm sóc sinh viên, và kịp thời kiểm tra đánh giá khen thưởng đội ngủ Ban Cán Sự cuối năm. Ngày 23/5 vừa qua văn phòng khoa Cơ - Điện - Điện tử trường Đại học Công Nghệ TP. HCM đã tổ chức họp hướng dẫn Ban Cán Sự các lớp thực hiện công tác theo dõi tình hình học tập sinh viên tại lớp bằng hình thức online đồng thời cũng ra mắt, giới thiệu đến các bạn sinh viên website ĐOÀN HỘI KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - HUTECH, để thông qua đó các bạn sinh viên trong khoa có thể và kịp thời nắm bắt được các thông tin về hoạt động phong trào đoàn hội một cách nhanh nhất.
 
Anh Hoàng Thưởng - Thư ký khoa hướng dẫn Ban cán sự các lớp
 
Theo dõi tình hình học tập của sinh viên bằng hình thức online là phương thức mới, tiết kiệm nhiều thời gian và đơn giản hóa hình thức. "Với hình thức này, Văn phòng khoa và Ban Cán Sự các lớp có thể phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt nhất tình hình học tập của sinh viên" - anh Hoàng Thưởng nói.
 
Những hoạt động sắp tới của Đoàn Hội cũng đã nhận được những đóng góp tích cực và hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên.
 
Cán bộ các lớp hưởng ứng sự đổi mới
 
Có thể thấy rằng, thông qua buổi họp mặt, các Cán Bộ Lớp rất hứng thú với những thay đổi này của khoa. Qua đó mong rằng tình hình học tập cũng như phong trào hoạt động đoàn hội của khoa sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới...

 
14565877