THÔNG BÁO VỀ HỘI THAO SINH VIÊN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NĂM HỌC 2018-2019
THÔNG BÁO
“Hội thao sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH năm học 2018 – 2019”
Tạo sân chơi lành mạnh, giải trí cho các bạn sinh viên Viện sau những giờ học hành mệt mỏi. Đồng thời nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc đại diên tham gia hội thao cấp tường. Đoàn –Hội Viện Kỹ thuật đã đứng ra đăng cai tổ chức “Hôi thao sinh viên Viện Kỹ thuật HUTECH 2018”
 
  1. Hội thao gồm các môn thi đấu như sau:
STT MÔN THI ĐẤU TIỀN ĐÓNG QUỸ TIỀN KÝ QUỸ
1 BÓNG ĐÁ 700.000VND/ĐỘI 150.000VND/ĐỘI
2 BÓNG CHUYỀN 150.000VND/ĐỘI 50.000VND/ĐỘI
3 BÓNG RỔ 150.000VND/ĐỘI 50.000VND/ĐỘI
4 KÉO CO 150.000VND/ĐỘI 50.000VND/ĐỘI
5 NGẢY CỔ ĐỘNG 50.000VND/VĐV 50.000VND/VĐV
6 CẦU LÔNG 50.000VND/VĐV 50.000VND/VĐV
7 CỜ VUA   50.000VND/VĐV
8 CỜ TƯỚNG   50.000VND/VĐV
9 CHẠY 100M NAM 50.000VND/VĐV 50.000VND/VĐV
10 CHẠY 100M NỮ 50.000VND/VĐV 50.000VND/VĐV
11 CHẠY VIỆT DÃ 50.000VND/VĐV 50.000VND/VĐV
12 CHẠY 4X50M 100.000VND/VĐV 50.000VND/VĐV
13 BÓNG BÀN 50.000VND/VĐV 50.000VND/VĐV
Lưu ý: Tiền ký quỹ các bạn được hoàn trả sau Hội thao kết thúc với điều kiện tham gia dầy đủ các lịch thi đấu, không được bỏ giữa trừng. Nếu các bạn bỏ đồng nghĩa tiền ký quỹ sẽ không được hoàn trả.

 2. Những mốc thời gian quan trọng:
Ngày 05/10 –  22/10/2018 Triển khai kế hoạch và các đội đăng ký
 
Ngày 20/10/2018
Họp giải đáp thắc mắc hội thao( 17h45 tại phòng
A.05.01 _Chủ trì cuộc họp: Phó Viện trưởng – Nguyễn Văn Nhanh)
Ngày 26/10/2018 Họp bốc thăm chia bảng( 17h45 tại phòng A.05.01 Chủ trì BTC hội thao)
Ngày 28/10/2018 Khai mạc hội thao – Khu Công nghệ cao
Ngày 30/11/2018 Bế mạc hội thao
Ngày 03/12/2018 Kết thúc hội thao – Rút kinh nghiệm
   

3. Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ về BTC:
 - Đ/c Nguyễn Chí Cường - UV BCH Viện – Trưởng BTC - Số điện thoại: 0968535853 – 0979181066
 - Đ/c Lê Tấn Phong - UV BCH Viện –  Phó BTC - Số điện thoại: 0961253457
 
BTC Hội Thao Viện Kỹ thuật Hutech
 

 
Đính kèm:
14572172