HÌNH ẢNH: HỘI THẢO CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG GIA CÔNG TẤM VÀ QUẢN TRỊ [14-6-2019]
HÌNH ẢNH: HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
 
" CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG GIA
CÔNG TẤM VÀ QUẢN TRỊ "

Địa điểm: Hội trường E3-05-01 - TT đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH
Thời gian: 8g 00, sáng thứ 6 (14-6-2019)
  
Một số hình ảnh của buổi hội thảo:
Mr. Johan Majapuro – General Manager of Prima Power

Trinh Phương Lan - consulting Director

Khản giả tham dự Hội thảo - Viện Kỹ thuật HUTECH

Chụp hình lưu niệm Khách mời - Diễn giả - Doanh nghiệp - Lãnh đạo, Giảng viên Viện Kỹ thuật HUTECH

-- Viện KT HUTECH 15-6-2019 --
14576474