Thông tin tuyển dụng Công tyTNHH TMDV Sao Nam An
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hiện tại công ty  TNHH TMGV Sao Nam An đang cần tuyển đội ngũ IT, với các yêu cầu sau:
 
1.     Yêu cầu chung:
         a. Có kiến thức về Network
         b.     Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
         c. Sức khỏe tốt
         d.     Siêng năng, chịu được áp lực cao
         e. Chịu đi công tác xa

2.     Yêu cầu cụ thể:
a. IT quản lý website:
 • i. Có kiến thức về web
 • ii. Tiếng Anh tốt
 • iii. Nhập liệu nhanh
 • iv. Có kiến thức về đồ họa
 • v. Làm việc tại văn phòng công ty
b.     IT hỗ trợ lắp đặt:
 • i. Có kiến thức về điện tử viễn thông
 • ii. Trình độ vi tính khá
 • iii. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • iv. Siêng năng, cần cù
 • v. Chịu đi công tác xa
c. IT hỗ trợ mạng:
 • i. Có kiến thức sâu về Network (bằng CCNA, MCSA,..)
 • ii. Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • iii. Siêng năng, chịu đi công tác xa
d.     Trợ lý sản phẩm:
 • i. Có kiến thức về Network, điện tử viễn thông
 • ii. Đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh
 • iii. Thích nghiên cứu
 • iv. Soạn tài liệu tốt
 • v. Có khả năng thuyết trình
 
 
Chan mail 5 - ma vung DT
14569021