Thông báo tuyển dụng T12/2018: Kỹ sư cơ khí đảm nhiệm công việc Kiểm định viên Thiết bị Cơ khí
Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM
       Viện Kỹ thuật HUTECH

 
Thông báo tuyển dụng T12/2018: Kỹ sư cơ khí đảm nhiệm công việc Kiểm định viên  Thiết bị Cơ khí

Yêu cầu chuyên môn: kỹ sư cơ khí
Vị trí công việc: Kiểm định viên thiết bị cơ khí
Số lượng: 02 kỹ sư
Nơi làm việc: Trung tâm cơ khí thực nghiệm 
                    Thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Giao thông Vận tải
                    Thuộc Bộ Giao thông Vận tải - Văn phòng khu vực phía Nam


Liên lạc trực tiếp: ThS Nguyễn Văn Bản - Phone: 0937.71.98.46

-- Viện Kỹ thuật HUTECH - 30/11/2018 --


 
14573113