[Ngày 13-01-2020] KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY NK ENGINEERING
KỶ NIỆM THÀNH LẬP CÔNG TY NK ENGINEERING
 
NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2020 ĐÃ DIỄN RA LỄ KỶ NIỆM THÀNH LẬP
CÔNG TY NK ENGINEERING
  • CÔNG TY NK ENGINEERING LÀ ĐỐI TÁC CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH TRONG CÔNG TÁC HỢP TÁC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO, TÀI TRỢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CUỘC THI HỌC THUẬT CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
  • BAN LÃNH ĐẠO VIỆN ĐÃ TỚI CHÚC MỪNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY NK ENGINEERING TRONG 05 NĂM QUA

TGĐ ĐỖ TRỌNG NGUYÊN - CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN HỮU CĂN GỬI LỜI TRI ÂN 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KỸ THUẬT HUTECH CHÚC MỪNG BAN GIÁM ĐỐC CTY NK ENGINEERING

- VKT HUTECH 13-01-2020
14581967