THÔNG BÁO MỚI
TB 1083 thay thế TB 713 quy định về việc đăng ký học lại (quan trọng) Điểm mới: - SV có thể làm đơn xin học theo dạng đồ án những môn không có học phần thay thế. - Hệ chính quy có thể trả nợ chung với hệ vừa học vừa làm và ngược lại nếu cùng nhóm tương đương Khoa lập (xem mục Đào tạo...
TB về việc đăng ký môn học không có trong HK1 NH10-11 và đối với SV khóa cũ nợ môn chưa ra trường Áp dụng cho sinh viên khóa cũ chưa ra trường, sinh viên năm cuối, sinh viên các khóa không còn môn học tương tự ở khóa sau do thay đổi chương trình đào tạo.
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa * Giới thiệu:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là ngành nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật cơ khí hiện đại, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật máy tính vào việc vận hành, điều khiển quá trình sản...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS