THÔNG BÁO MỚI
Biểu mẫu về xin thôi học, tạm ngừng học, chuyển trường-ngành-hệ,bảo lưu điểm, nhập học lại Sinh viên phải tự in các biểu mẫu này khi cần. Nếu mẫu yêu cầu kèm bảng điểm thì khi nộp Khoa và Phòng Đào tạo phải có theo bảng điểm mới nhận xét duyệt. SV nộp ở đâu thì đến nơi đó nhận lại sự phản hồi. Phòng Đào tạo...
Quy định 4 môn điều kiện xét tốt nghiệp hệ chính quy và liên thông SV chính quy từ khóa 2009 trở về sau áp dụng TB 1066 năm 2009. SV 09H-, 09LC- áp dụng TB 200 năm 2011. SV chính quy khóa 2008 áp dụng TB 914 năm 2008. SV chính quy khóa 2007 áp dụng TB 306 năm 2007. TB 197 năm...
TB Trường: Thể lệ, biểu mẫu, thời hạn tham gia NCKHSV năm 2011 GV phụ trách tổ chức NCKHSV: Thầy Phạm Hùng Kim Khánh
TB, thể lệ, biểu mẫu Giải thưởng Tài năng Khoa học trẻ VN 2011 Thời hạn cuối trường nộp công trình cho Bộ: trước ngày 15/8/2011
TB NGÀY NỘP QUYỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K06 VHVL-ĐỢT 2 CÁC SINH VIÊN ĐẾN VP KHOA NHẬN LẠI TỜ NHIỆM VỤ ĐATN.
04 quyết định tốt nghiệp ký ngày 4/5/2011 SV tốt nghiệp chờ xem thông báo lễ tốt nghiệp chính thức, dự kiến tổ chức sáng thứ bảy 11/6/2011.
UNIVERSITY PARTNERSHIPS