THÔNG BÁO MỚI
Danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án môn học _ Hk1 đợt 2 năm học 2019-2020 THÔNG BÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHƯ SAU: - THỜI GIAN THỰC HIỆN : 25/11/2019 - 05/01/2020 - THỜI GIAN BẢO VỆ : 06/01/2020 - 08/01/2020...
TB THÁNG 11/2019: THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ - TỔ CHỨC TẠI HUTECH Thông báo Tháng 11/2019: HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ NGHIÊN CỨU XÃ HỘI   THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY STUDIES (STS 2020)   Kính mời quý thầy cô...
Kết quả mở lớp theo yêu cầu - HK1 năm học 19-20 đợt B THÔNG BÁO Kết quả mở lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020       Thời gian học           : Hk1 năm học 19-20, đợt B Danh sách các...
TB mở lớp theo yêu cầu HK1 đợt B năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Viện Kỹ thuật Hutech THÔNG BÁO V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 đợt B năm học 2019-2020 Tạo điều kiện để sinh viên năm cuối đăng...
Danh sách GVHD và kế hoạch thực hiện Đồ án môn học - HK1 năm học 1920 Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học HK1 năm học 2019-2020   Thời gian thực hiện đồ án môn học: 07/10/2019 - 08/12/2019 Thời gian GVHD chấm điểm báo cáo: 09/12/2019 - 15/12/2019 Thời gian GVHD nộp điểm...
TB-KHCN T09/2019: SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2019 - 2020 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2019 - 2020   PHẦN 1: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (CẤP TRƯỜNG) NĂM 2019 – 2020 I. THỜI GIAN: - Bước 1: Nhóm SV (cá nhân SV) chuẩn bị...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC