THÔNG BÁO MỚI
TB nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đã chỉnh sửa sau khi bảo vệ THÔNG BÁO V/V: Nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đã chỉnh sửa sau khi bảo vệ (Lưu ý: trường hợp không nộp sẽ không được công nhận điểm bảo vệ)Nội dung các công việc cần hoàn thành sau buổi đánh giá ĐATN ngày...
Thông báo về việc đăng ký lớp học theo yêu cầu - Hk1 đợt B năm học 21-22 THÔNG BÁO V/v: đăng ký lớp học theo yêu cầu - Hk1 đợt B năm học 21-22Đối tượng đăng ký: SV học tại Viện kỹ thuật Hutech Môn học đề nghị mở lớp theo yêu cầu: Các môn học chuyên ngành do Viện kỹ thuật quản lý (Các...
SIMULINK STUDENT CHALLENGE 2021 Simulink Student Challenge 2021 MathWorks celebrates the talent, creativity, and innovative spirit of students. We aim to showcase students’ innovative projects with the annual Simulink Student Challenge. In this...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ ĐATN & HUTECH TECHCHOW 2021 TRỰC TUYẾN (KHÓA 2017) THÔNG BÁOV/v BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP & HUTECH TECHSHOW 2021 TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN KHÓA 2017   Ngày bảo vệ: Thứ 7, ngày 25/09/2021, lúc 7g30 Hình thức bảo vệ: Trực tuyến qua Google Meet Link...
Thông báo KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_HỌC KỲ 1_NĂM HỌC 2021-2022   KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-20211. Thời gian thực tập: Sinh viên TTTN từ ngày 18/10/2021 đến ngày 12/12/2021.  2. Giảng viên hướng dẫn (GVHD), Đề cương thực tập và...
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH_ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHÚC KHẢO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 THÔNG BÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021   Viện Kỹ thuật HUTECH thông báo tiếp nhận thông tin phúc khảo bài thi học kỳ 2 đợt A và đợt B, năm học 2020-2021 của...
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY STUDIES” (STS) 2021  Sáng nay (15/9), Hội thảo Khoa học quốc tế “The 2nd International Conference on Science, Technology and Society Studies” (STS) 2021 do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức đã chính thức diễn ra theo...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NĂM HỌC 2020-2021 Hình 1. HUTECH TECHSHOW 2020Hình 2. HUTECH RACING 2020Hình 3. Hội thao truyền thống viện kỹ thuật 2020-2021Hình 4. Hội trại truyền thống viện kỹ thuật 2020-2021...
TB về V/v chuẩn bị cho buổi đánh giá ĐATN ngày 25/09/2021 & Nộp báo cáo ĐATN bản hoàn chỉnh sau khi đã bảo vệ THÔNG BÁO V/v chuẩn bị cho buổi đánh giá ĐATN ngày 25/09/2021 & Nộp báo cáo ĐATN bản hoàn chỉnh sau khi đã bảo vệ   1. Đối tượng: Sinh viên Hệ đại học chính quy các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS