THÔNG BÁO MỚI
Link Google Meet các lớp học trực tuyến HK1 đợt A - NH 2021-2022 Sinh viên xem link học trực tuyến các môn chuyên ngành tại Viện kỹ thuật trong HK1 đợt A năm học 2021-2022 (file đính kèm)
THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 THÔNG BÁO V/v: NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, kế hoạch nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp (ĐATN) có một số thay đổi. Nay Viện kỹ thuật Hutech ban hành...
Biểu mẫu & hướng dẫn trình bày ĐATN (áp dụng từ HK2 năm học 20-21) Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp xem các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn trình bày ĐATN (cập nhật mới T8/2021) => xem file đính kèm. 
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU SINH VIÊN- NHÀ QUẢN LÝ, CHỦ ĐỀ “KỸ NĂNG HỘI NHẬP DOANH NGHIỆP” - Giúp sinh viên có được kiến thức, thái độ chủ động, tự tin để tìm việc dễ dàng hơn  - Cơ hội được tiếp cận thực tế với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu về cơ cấu và cơ hội việc làm - Hiểu và vận dụng kỹ năng...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ LỊCH THI PHỤ HK 2B VÀ HK 3 NH 2020-2021 ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, ĐH LIÊN THÔNG, ĐH VĂN BẰNG 2 - Sinh viên xem lịch thi tại: http://daotao.hutech.edu.vn/ , ghi nhớ tên học phần thi, ngày thi, giờ thi, mã phòng thi trực tuyến Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham gia kỳ thi phụ chọn HK2 để xem lịch thi phụ học kỳ 2B...
V. KT - LỊCH THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020 -2021 VÀ THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN TRONG KỲ THI Viện Kỹ thuật HUTECH công bố lịch thi trực tuyến học kỳ Hè năm học 2020-2021 những học phần do Viện quản lýSinh viên có mong muốn xóa điểm I, nhận điểm I và kỳ thi phụ các môn học của học kỳ Hè năm học...
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2021 TẠI TẬP ĐOÀN ĐẠI DŨNG - MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ - GIA CÔNG - XÂY DỰNG - LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP Công ty Cổ phần Đại Dũng Thiết kế và Tư vấn BIM (DD E&B) tiến hành đào tạo và tuyển chọn nguồn nhân lực cho các vị trí: Shop Drawing, Thiết kế, Sale-Marketing►  YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN (1)...
THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC_HỌC KỲ HÈ_NĂM HỌC 2020-2021 (cập nhật ngày 09.08.2021) THÔNG BÁO  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021   1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (7 tuần: từ ngày 26/7/2021 – 12/9/2021): • Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS