NGHIÊN CỨU
Tài Liệu TCDN Chào các bạn sinh viên,   Sinh viên học môn TCDN lấy tài liệu học tập ở đây nhé.  
OUMMBA Managerial Economics of Dr. Nguyen Phan Hi all, Here are teaching materials for you. Hope you enjoy this course.
Tài Liệu Môn Managerial Finance Của TS. Nguyên Chào các bạn sinh viên, Thầy gửi tài liệu học tập cho các bạn download nhe. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp! Thầy Nguyên
Tài Liệu Môn Managerial Economics Của Thầy Nguyên Chào các bạn sinh viên, Các bạn tải tài liệu thầy post nhé. Thầy Nguyên
Tài Liệu Học Tập Của TS. Phan Đình Nguyên Chào các bạn sinh viên, Để tiện cho các bạn học tập tôi post tài liệu học tập cho các bạn download nhé. Chúc các bạn học tập tốt!   
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC