NGHIÊN CỨU

Tài Liệu TCDN

Chào các bạn sinh viên,   Sinh viên học môn TCDN lấy tài liệu học tập ở đây nhé.  

OUMMBA Managerial Economics of Dr. Nguyen Phan

Hi all, Here are teaching materials for you. Hope you enjoy this course.

Tài Liệu Môn Managerial Finance Của TS. Nguyên

Chào các bạn sinh viên, Thầy gửi tài liệu học tập cho các bạn download nhe. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp! Thầy Nguyên

Tài Liệu Môn Managerial Economics Của Thầy Nguyên

Chào các bạn sinh viên, Các bạn tải tài liệu thầy post nhé. Thầy Nguyên

Tài Liệu Học Tập Của TS. Phan Đình Nguyên

Chào các bạn sinh viên, Để tiện cho các bạn học tập tôi post tài liệu học tập cho các bạn download nhé. Chúc các bạn học tập tốt!   

Banner Tư vấn trực tuyến