CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mô hình đào tạo Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) áp dụng mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn của các trường đối tác như Đại học Công nghệ Kanazawa (KIT) và các trường Đại học uy tín khác tại Nhật Bản. Đào tạo gắn kết với nhu cầu thực...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC