Hợp tác

Viện Công nghệ Việt Nhật triển khai hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập cũng như đảm bảo đầu ra cho các Kỹ sư - Cử nhân của chương trình

  • Các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước

- Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

- Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

- Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (JVEF)

- Hội doanh nghiệp Nhật Bản

- Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

- Các doanh nghiệp: TOYOTA, HISAMITSU, AJNOMOTO...

  • Các trường Đại học

- Đại học Công nghệ Kanazawa (KIT)

- Đại học Công nghệ Nhật - Thái (Japan University in Thailand)

 

0