TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN

STT MÃ MH TÊN MÔN HỌC NHÓM GIẢNG VIÊN LINK  
1 CMP172 Mạng máy tính H02 Dương Minh Chiến CMP172  
2 CMP373 Thực hành mạng máy tính H02 Dương Minh Chiến CMP373  
3 KOR119 Ngữ pháp tiếng Hàn 4 H10, H11 Đinh Thị Lý Vân KOR119  
4 KOR101 Tiếng Hàn - Nghe, nói 1 H16, H17, 18, H19, H20, H21, H22, H25, H26 Đỗ Mai Trường Ca KOR101  
5 KOR119 Ngữ pháp tiếng Hàn 4 H08, H09 Đỗ Mai Trường Ca KOR119  
6 MAT106 Đại số tuyến tính và giải tích H16 Hà Mạnh Linh MAT106  
7 MAN159 Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch H12 Hoàng Phó Trình MAN159  
8 MAR129 Marketing du lịch H12 Hoàng Phó Trình MAR129  
9 KOR135 Tiếng Hàn - Đọc, viết 3 H06, H10, H11 Hồ Đắc Quỳnh Trang KOR135  
10 MAN114 Quản trị chiến lược H03 Hồ Quốc Đức MAN114  
11 KOR101 Tiếng Hàn - Nghe, nói 1 H18, H19, H20 Kim JaeKyung KOR101  
12 CMP3017 Thực hành ngôn ngữ lập trình C H18, H19, H20 Lâm Trường Giang CMP3017  
13 COS323 Thực hành cơ sở dữ liệu H07 Lâm Trường Giang COS323  
14 KOR101 Tiếng Hàn - Nghe, nói 1 H29, H30, H31, H32 Lee JungJu KOR101  
15 MAR105 Marketing ngân hàng H27 Lê Mỹ Hà MAR105  
16 POS106 Chủ nghĩa xã hội khoa học H19, H20 Lê Thanh Hòa POS106  
17 MAN129 Quản trị tài chính H03 Lê Trần Nguyên Nhung MAN129  
18 AUT330 Thực hành điện, điện tử ô tô H01 Lê Văn Thoại AUT330  
19 KOR137 Tiếng Hàn - Đọc, viết 5 H01, H02, H03, H04 Mai Như Nguyệt KOR137  
20 MAT106 Đại số tuyến tính và giải tích H17, H28 Mai Thành Long MAT106  
21 KOR101 Tiếng Hàn - Nghe, nói 1 H16, H17, H25, H26 Min Byoung Jun KOR101  
22 SOS101 Cơ sở văn hóa Việt Nam H26 Nguyễn Đăng Khoa SOS101  
23 AUT105 Lý thuyết ô tô H06 Nguyễn Đỗ Minh Triết AUT105  
24 AUT135 Kết cấu ô tô H16 Nguyễn Đỗ Minh Triết AUT135  
25 ELE113 Kỹ thuật điện H06 Nguyễn Hùng ELE113  
26 KOR101 Tiếng Hàn - Nghe, nói 1 H23, H24, H27, H28, H29, H30, H31, H32 Nguyễn Ngọc Phương Anh KOR101  
27 ENC102 Tiếng Anh 2 H14, H15 Nguyễn Ngọc Trâm Anh ENC102  
28 ENC105 Tiếng Anh 5 H05 Nguyễn Ngọc Trâm Anh ENC105  
29 POS106 Chủ nghĩa xã hội khoa học H18 Nguyễn Quế Diệu POS106  
30 KOR133 Tiếng Hàn - Đọc, viết 1 H29, H30, H31, H32 Nguyễn Thị Huyền Trân KOR133  
31 KOR162 Tiếng Hàn Nâng Cao 1 H01, H02, H03, H04, H05 Nguyễn Thị Thu Thương KOR162  
32 KOR120 Ngữ pháp tiếng Hàn 5 H14, H15 Nguyễn Thị Thu Trang KOR120  
33 KOR119 Ngữ pháp tiếng Hàn 4 H06, H07 Nguyễn Trung Hiệp KOR119  
34 KOR136 Tiếng Hàn - Đọc, viết 4 H14, H15 Nguyễn Trung Hiếu KOR136  
35 AUT134 Động lực học ô tô H01 Nguyễn Văn Bản AUT134  
36 AUT135 Kết cấu ô tô H17 Nguyễn Văn Bản AUT135  
37 CMP1016 Ngôn ngữ lập trình C H18 Nguyễn Văn Thành CMP1016  
38 BUS115 Kinh doanh quốc tế 1 H11 Phạm Đình Dzu BUS115  
39 ECO107 Kinh tế vi mô H21, H23, H27 Phạm Hải Nam ECO107  
40 FIN109 Tài chính doanh nghiệp căn bản H13 Phạm Hải Nam FIN109  
41 TOU107 Tổng quan du lịch H26 Phan Minh Châu TOU107  
42 MAN111 Quản trị bán hàng H08, H09, H10 Phan Thị Thương Huyền MAN111  
43 MAR104 Marketing căn bản H21, H22, H23, H24, H25, H28 Phan Thị Thương Huyền MAR104  
44 KOR117 Ngữ pháp tiếng Hàn 2 H29, H30, H31, H32 Phan Trọng Hiếu KOR117  
45 KOR141 Cú pháp học tiếng Hàn H05 Phan Trọng Hiếu KOR141  
46 KOR143 Văn học Hàn Quốc H05 Tô Minh Tùng KOR143  
47 ECO107 Kinh tế vi mô H22, H24, H25 Thái Thị Nho ECO107  
48 MAN116 Quản trị học H26 Thái Thị Nho MAN116  
49 KOR135 Tiếng Hàn - Đọc, viết 3 H07, H08, H09 Trần Minh Quý KOR135  
50 CMP1016 Ngôn ngữ lập trình C H19, H20 Trần Ngọc Dân CMP1016  
51 MAN132 Quản trị văn phòng H08, H09 Trần Thị Nhàn MAN132  
52 COS122 Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu H07 Võ Hoàng Khang COS122  
53 MAR112 Thiết lập hệ thống kênh phân phối H10 Võ Ngọc Tùng MAR112  
54 CMP1024 Lập trình ứng dụng với Java H02 Võ Tấn Dũng CMP1024  
55 KOR101 Tiếng Hàn - Nghe, nói 1 H21, H22, H23, H24 Won Kwi Jeong KOR101  
56 KOR101 Tiếng Hàn - Nghe, nói 1 H27, H28 Yang Ju Hyang KOR101  
14609504
Các tin khác
TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 2A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN
TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 1B NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN
TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN TÀI LIỆU HỌC TẬP CỬ NHÂN HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2022 - 2023, CHƯƠNG TRÌNH VIỆT HÀN
×